მიმდინარეობს ჩატვირთვა...

შპს ქოლგა დაარსებულია 2010 წლის 9 დეკემბერს.

ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია სამედიცინო პროდუქციის იმპორტი და მომსახურების გაწევა.